IN MÀU A4-A0

Bảng giá dịch vụ

IN MÀU A4 - A0

IN MÀU A4 GIẤY DOUBLE A 80GSM 2.000đ
IN MÀU A4 GIẤY DOUBLE A 80 GSM MÀU 50% TRỞ LÊN 3.000đ
IN MÀU A3 GIẤY DOUBLE A 70GSM 5.000đ
IN MÀU A2 ĐỊNH LƯỢNG 100 GSM 12.000đ
IN MÀU A1 ĐỊNH LƯỢNG 100 GSM 25.000đ
IN MÀU A0 ĐỊNH LƯỢNG 100GSM 40.000đ
IN MÀU A4 GIẤY BÓNG ĐỊNH LƯỢNG 160 - 230GSM 6.000đ
IN MÀU A4 GIẤY BÓNG ĐỊNH LƯỢNG 210 MÀU TRÊN 50% 7.000đ
IN MÀU A3 GIẤY ẢNH ĐỊNH LƯỢNG 210 15.000đ
IN MÀU A2 GIẤY ẢNH 25.000đ
IN MÀU A1 GIẤY ẢNH 50.000đ
IN MÀU A0 GIẤY ẢNH ĐỊNH LƯỢNG 250 100.000đ

Bình luận

Thông Liên hệ

CÔNG TY TNHH TM DV TRÍ ĐĂNG

Địa chỉ: 467 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0918 28 1441 – 0976 776 732

Email: intridang@gmail.com

Photocoppy sách, đóng bìa các loại

0918 28 1441